เทศบาลตำบลวังกะพี้

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ถนนจำรัสอนุสรณ์
ตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
๕๓๑๗๐

E-mail

wangkapee01@gmail.com