เทศบาลตำบลวังกะพี้

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ถนนจำรัสอนุสรณ์
ตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
๕๓๑๗๐

E-mail

wangkapee01@gmail.com

เบอร์โทร

055-494407
055-494370 (fax)