เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวังกะพี้

   เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ ชุมชนตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยมี นายอนิรุธ  ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในการปล่อยแถวขบวนแห่รถกระทงฯ และมอบของที่ระลึกให้กับนางนพมาศของแต่ละชุมชนฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์