เทศบาลตำบลวังกะพี้

   

   เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม–จริยธรรม ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยา, โรงเรียนวัดท่าทอง, โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) และ โรงเรียนบ้านวังโป่ง จำนวน ๑๒๐ คน โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณภายในอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์