แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลวังกะพี้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดท่าทองเกจิดังหลวงปู่ทองดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๒ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  
latitude :  
longitude :  
รายละเอียด : ความเป็นมาของวัด วัดท่าทองได้สร้างมาโบราณกาล( มีเนื้อที่ ๓ไร่กว่า )ได้กลายเป็นวัดรกร้าง จนปี พ.ศ. ๒๔๑๑มี นายแว่ว นายดำ นายเปี้ยน นายปั้นนายแม้น พร้อมครอบครัว มาอาศัยทำเพาะปลูกเกษตรกรรม บริเวณนี้ได้พบพระพุทธปฎิมากรอยู่ในจอมปลวก สภาพสมบูรณ์งดงาม( หน้าตักกว้าง ๓ศอกเศษ สูงศอกเศษ) ชาวบ้านจึงอันเชิญขึ้น สันนิฐานว่าตรงนี้เป็นบริเวณวัดเก่าแก่มาก่อนชาวบ้านพร้อมใจสร้างวัดขึ้นใหม่ ขนานนามว่า “วัดธาตุทอง” ต่อมาได้เปลี่ยนใช้คำว่า ” วัดท่าทอง ” ( ด้วยวัดติดแม่น้ำน่านชาวบ้านมาใช้น้ำแห่งนี้มาก ) ประวัติและกิตติคุณ พระนิมมานโกวิท (หลวงปู่ทองดำฐิตวณฺโณ)เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พระนิมมาณโกวิท อายุ ๑๐๑ ปี พรรษาที่ ๗๙ เดิมชื่อ ?ทองดำ?นามสกุล ?เม่นพริ้ง เกิดวันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ พุทธศักราช ๒๔๔๑ ที่บ้านไซโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร บิดาชื่อ นายบุญนาค มารดาชื่อ นางจ่าย เม่นพริ้ง มีอาชีพค้าขายล่องเรือค้ายาสูบ และประกอบกสิกรรมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๘ คน อุปสมบทเมื่ออายุ๒๒ปี ณ.พระอุโบสถวัดวังหมู ตำบลหาดกรวด ได้รับฉายาว่า ?ฐิตวณโณ ? เมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง คณะศรัทธาวัดท่าทองได้ลงความเห็นพ้องกันโดยได้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อขออนุญาตจากเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยดีคณะศรัทธาให้?พระภิกษุทองดำ? เพื่อนิมนต์ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทอง ซึ่งหลวงปู่เองก็มีเจตนาอันบริสุทธิ์และจิตใจอันแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนา จึงรับภารกิจนิมนต์ครั้งนี้และย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทองตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ เป็นต้นมา
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดวังกะพี้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : 86 ม.5 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  
latitude :  
longitude :  
รายละเอียด : ประวัติความเป็นมา วัดวังกะพี้ สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๐ ปี พ.ศ.๒๔๐๐ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายอ่วม เป็นหัวหน้าชาวบ้านจัดสร้างวัดนี้ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๙ เป็นการได้รับพระราชทานและผูกพัทธสีมาครั้งหลัง มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒๔ รูป สามเณร ๒ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในพื้นที่วัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ ๙ กิโลเมตร

 

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดวังโป่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : ๒๐๓ หมู่ ๘ บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  
latitude :  
longitude :  
รายละเอียด : วัดวังโป่ง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕ มีนามตามชื่อบ้าน แต่เดิมนั้นวัดตั้งอยู่ท้ายบ้านเป็นเขตติดต่อกับบ้านท่าอวน ซึ่งเป็นวัดร้างชื่อวัดยิ้มโพธิ์คอยอยู่ห่างไกลความเจริญมีปีศาจมารบกวนอยู่กันไม่ได้ ตามประวัติเล่ากันว่า เดิมก่อนสร้างวัดปลูกต้นโพธิ์ไว้ก่อน คนสร้างวัดชื่อนายยิ้มต่อมาได้ย้ายมาจัดสร้างขึ้นใหม่ ณที่ตั้งปัจจุบัน โดยมี นายฟอง, นางคน สุธรรมรักขติ เป็นผู้บริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวาได้รับประราชทานวิสุงสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ มีพระสงฆ์จำพรรษาประมาณ ๑๐ กว่ารูปทุกปี
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร