ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

พรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
492
เดือนที่แล้ว
1,130
ปีนี้
2,993
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,993
ไอพี ของคุณ
18.204.2.190-:- วีดีโอประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สามวัฒนธรรมเลิศล้ำที่อุตรดิตถ์  
-:- ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 
-:- ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
-:- กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 

-:- การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
-:- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
-:- ประกาศ เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 
-:- ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 
-:- เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนามนโยบายรวมไทยสร้างชาติร่วมต้านโควิด-19 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประการ ประจำปี ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมตรีตำบลวังกะพี้ 
-:- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ 

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ณ หอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ออกหน่วย " บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"
เทศบาลตำบลวังกะพี้ให้การต้อนรับผู้ตรวจการณ์เลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอ ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0012 สายลงท่าทราย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง-สถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0008 สายนาผู้ช่วยเฉลย อับนาค หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ 
-:- ร่างประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง 
-:- ร่างประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0007 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-0007 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่นซ้าย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0008 สายนาผู้ช่วยเฉลย อับนาค หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0012 สายลงท่าทราย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง - สถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0007 สายคลองตาล หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0005 สายเลียบคันคลองชลประทานฝั่นซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0012 สายลงท่าทราย หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง-สถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0008 สายนาผู้ช่วยเฉลย อับนาค หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ 

วัดท่าทอง 
วัดวังกะพี้
วัดวังโป่ง
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมทำขนม
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นาย อนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ผู้ใหญ่ใจดีที่นำเค้กมาให้เด็กๆ ได้ทานเนื่องในวันปีใหม่ล่วงหน้า
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด - ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลวันสำคัญๆ
การฝึกอบรม อปพร.
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ