ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นายณทักษภัค ภูวธนานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๖

นางสาวณัฐยา ทองแย้ม
รองปลัดเทศบาล
โทร. 0-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔


นางสุนิสา เกษศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๑
นางสาวกัญญรัตน์ กิ่งเกล้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๒

นายวีรยุทธ จงศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๓
นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล
ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๕
นางสาวเจริญขวัญ คำสอน
รักษาราชการผู้อำนวยการกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๔
นางสาวชัญญ์พิมุกต์ ภานุวัฒนภาคิน
ผู้อำนวยการกองศึกษา
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๕
นางสาวสาวิตรี บุญหว่า
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๘