ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (เจ้าพนักงานธุรการ) 20 เม.ย. 2566Download
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการเงินและบัญชี) 16 ธ.ค. 2565Download
เอกสารประกอบการบรรยายการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทางอินเทอร์เน็ต 16 ธ.ค. 2565Download
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE) 16 ธ.ค. 2565Download
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เจ้าพนักงานพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ) 16 ธ.ค. 2565Download
คู่มือการใช้งานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ info) 16 ธ.ค. 2565Download
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (นักสังคมสงเคราะห์) 16 ธ.ค. 2565Download
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักทรัพยากรบุคคล) 16 ธ.ค. 2565Download
พจนานุกรมสมรรถนะ (พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง) 16 ธ.ค. 2565Download
คู่มือการปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 16 ธ.ค. 2565Download
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1