ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 29 ส.ค. 2566
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256729 ส.ค. 2566
3ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25669 ก.ย. 2565
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25669 ก.ย. 2565
5การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ.256430 ก.ย. 2564
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
7ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25643 ก.ย. 2564
9เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ.๒๕๖๓18 มิ.ย. 2563
10ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ.๒๕๖๓1 มิ.ย. 2563

1