ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
702
เดือนที่แล้ว
3,257
ปีนี้
28,964
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
62,237
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256516 พ.ย. 2565
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 14 พ.ย. 2565
3ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕7 พ.ย. 2565
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี256522 ก.ย. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 256515 ก.ย. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 25655 ก.ย. 2565
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่2 ประจำปี 256522 ส.ค. 2565
8ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕18 ส.ค. 2565
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 25658 ส.ค. 2565
10ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕26 ก.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕27 มิ.ย. 2565
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 256530 พ.ค. 2565
13ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕26 พ.ค. 2565
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 256523 พ.ค. 2565
15ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕17 พ.ค. 2565
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 25655 พ.ค. 2565
17ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕29 เม.ย. 2565
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 25655 เม.ย. 2565
19รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 28 ก.พ. 2565
20ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕23 ก.พ. 2565

1 2   >>  >|