ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓20 ม.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖30 พ.ย. 2563
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓30 ก.ย. 2563
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓31 ส.ค. 2563
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓28 ส.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓13 ส.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓27 ก.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓28 พ.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓7 เม.ย. 2563
10การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓13 มี.ค. 2563

1