ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นายโส แก้วชัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


จ่าสิบเอกสุน สลีวงศ์
รองประธานสภาเทศบาล
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายโส แก้วชัง
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายธนาพัฒน์ ปานสังข์
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายศรีโพ บุญมี
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายชำนาญ อยู่ยิ่ง
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายสุนทร ทับแว่ว
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางปัทมา โพธิ์จุ้ย
สมาชิกสภา เขต ๑
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


จ.ส.อ.สุน สลีวงศ์
สมาชิกสภา เขต ๒
๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายขอม นาคะเกตุ
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นายพิเชิษฐ์ สีเนียม
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางน้ำทิพย์ ปิ่นนาค
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางนิภา สุขนิรันดร์
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙


นางวรรณฤทัย สุขสุญานนท์
สมาชิกสภา เขต ๒ ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๙