ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องจาก ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร.แห่งชาติ เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญ ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องแก่นกระพี้ เทศบาลตำบลวังกะพี้ และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ (อาคาร ๑) ตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

24 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลวังกะพี้มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๗ ,๘,๙ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดมอบถังดับเพลิง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้สำหรับติดตั้งบริเวณบ้านพักอาศัย และเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้, นายโส แก้วชัง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการอบรมชี้แจงวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้กับประชาชนได้มีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา และได้มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชน ณ บริเวณหน้าอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด - ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
15 มกราคม 2564

ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลวันสำคัญๆ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
15 มกราคม 2564

การฝึกอบรม อปพร.,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
15 มกราคม 2564

การฝึกการป้องกันและระงบอัคคีภัยและรับมอบถังดับเพลิงเคมี,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
15 มกราคม 2564

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และพิธีมอบดังดับเพลิงเคมีให้กับผู้นำชุมชนและให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เทศบาลตำบลวังกะพี้  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และพิธีมอบดังดับเพลิงเคมีให้กับผู้นำชุมชนและให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังกะพี้  ณ  บริเวณภายในอาคารต้นกระพี้  

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

15 มกราคม 2564

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลวังกะพี้ ดำเนินการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก โดยได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง และได้ประสานงานและมอบแผ่นพับแนะนำเส้นทางพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดอำนวยความสะดวก หน้าสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสตั้งจุดตรวจ/จุดอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

27 ธันวาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)