ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

นางสุนิสา เกษศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๑


นายศุภกฤษณ์ โมรารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการระดับต้น


นายกิจจา โกฏแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจิรวดี สมมิตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายวุฑฒิชัย คุ้มแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิดานันท์ จันทร์ศรีงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางนันทิชา สุระจิต
ลูกจ้างประจำ


นางสาวอนันตา จีนขวั้น
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพนาไพร บุญพุก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชัยรัตน์ เกตุเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางฐิติรัตน์ ภัครัชชัยยะพล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสิทธิชัย โตธินา
พนักงานจ้างทั่วไป