ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐-๕๕๔๙-๔๔๐๗ ต่อ ๑๕จ.ส.อ.สมศักดิ์ อ่วมบุญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นายศุภรัฐ ประเสริฐปาลิฉัตร
นิติกรชำนาญการ


นางกิตติพิชญ์ โกญจนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายจักรพงษ์ น้อยเปรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นางรำแพน แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวน้ำผึ้ง มากพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายศิริพล สุขมี
พนักงานจ้างเหมา