ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebookข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
200
เดือนที่แล้ว
2,831
ปีนี้
18,279
ปีที่แล้ว
13,548
ทั้งหมด
31,827
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63-:- วีดีโอประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง สามวัฒนธรรมเลิศล้ำที่อุตรดิตถ์  
-:- ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 
-:- ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
-:- กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ 

-:- ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 
-:- ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด (Kick off) และร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ One Stop Service 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service) 
-:- คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะพี้เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังกะพี้ (One Stop Service) 
-:- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้ ประชาสัมพันธ์สื่อภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ภารกิจ ๕ ด้าน 
-:- ประกาศ การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรีนนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรมพิธีเปิดอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้
กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด (Kick off) และร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดวังโป่ง
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ "

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทาน ช่วงที่2-เขตติดต่ออำเภอลับแล หมู่ที่8บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ กว้าง 5 เมตร ยาว2,00เมตร เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรติดถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเสียบบุ่งป่ายาง หมู่ที่1 บ้านป่ายาง ตำบลวังกะพี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 685 เมตร เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรติดถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก สายบ้านนางจวง ชังแก้ว หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:-  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ21-0014 ถนนสายซอยหวานฉ่ำ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบบุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายาง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทาน ช่วงที่ 2 เขตติดต่ออำเภอลับแล หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก สายบ้านนางจวง ซังแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลวงกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายซอยนายมุ้ย บุญธูป หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0032 สายบ้านนายสนั่น มากพันธ์ หมูที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก สายซอยนายอ่ำ ผิวหลง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์เหมือน หมู่ที่ 3-4 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทาน ช่วงที่2เขตติดต่ออำเภอลับแล หมู่ที่8บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ กว้าง5เมตร ยาว2,000เมตร เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุดรติตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/ปรับปรุงถนนสายท้ายคลองชลประทานช่วงที่ 2-เขตติดต่ออำเภอลับแลหมู่ที่8บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ กว้าง 5เมตร ยาว2,00เมตร ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับอปท.กรมทางหลวงชนบท 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบบุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายาง ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจวง ชังแก้ว ม.8 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย สายซอยนายมุ้ย บุณธูป หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย สายซอยนายอ่ำ ผิวหลง หมู่ที่ 6 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนางจวง ชังแก้ว หมู่ที่ 8 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.21-0032 สายบ้านนายสนั่น มากพันธ์ หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติก จำนวน 1 แห่ง 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่8 โดบวิธีคัดเลือก 
-:- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงที่1ขนาดกว้าง5เมตรยาว1,000เมตรหนา0.05เมตร ช่วงที่2ขนาดกว้าง4เมตรยาว878เมตรหนา0.05เมตร 

วัดท่าทอง 
วัดวังกะพี้
วัดวังโป่ง
กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดวังโป่ง
กิจกรรมเผาข้าวหลามชาววัง ของดีวังกะพี้
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมทำขนม


กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและการเรียนรู้ในการเอาตัวรอดของครูและเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ชมการจัดนิทรรศการโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕
เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ภายใต้กิจกรรมโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


เทศบาลตำบลวังกะพี้มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ประจำปี ๒๕๖๔
กิจกรรมตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด - ๑๙ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลวันสำคัญๆ
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเฟสจังหวัด