ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
702
เดือนที่แล้ว
3,257
ปีนี้
28,964
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
62,237
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

1
วัดท่าทอง ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

วัดท่าทอง  หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์     :    มีจุดที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ด้วยการแวะชมสถานที่ภายในบริเวณวัดกราบไหว้พระพุทธปฏิมากร(หน้าตักกว้าง ๓ ศอกเศษ สูงศอกเศษ) และนมัสการพระเกจิดังหลวงปู่ทองดำ (พระนิมมานโกวิท)  

25 ธันวาคม 2563

วัดวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

วัดวังกะพี้  หมู่ที่ ๕  ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    :   มีจุดที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  ด้วยการแวะชมสถานที่ภายในบริเวณวัดกราบไหว้พระรูปเหมือนหลวงพ่อวิเชียร และชมหอพระธรรมกลางน้ำ

25 ธันวาคม 2563

วัดวังโป่ง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

วัดวังโป่ง  หมู่ที่ ๘  ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์     :   มีจุดที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  ด้วยการแวะชมสถานที่ภายในบริเวณวัด  และนมัสการพระพุทธเวสสภูอุดมมงคล   

25 ธันวาคม 2563

ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงสวนประดับพันธุ์ไม้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงสวนประดับพันธุ์ไม้   มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘  ตำบลวังกะพี้ 

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    :     มีจุดที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  ด้วยการเดินชมการจัดสวน, ชมการสาธิตการเพาะพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ  การแบ่งหมวดหมู่พันธุ์ไม้นา ๆ ชนิด  ในพื้นที่กว่า  ๓๒๐  ไร่เศษ

25 ธันวาคม 2563

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังกะพี้    มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  :  มีจุดที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  ด้วยการดูการสาธิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ทำปุ๋ยอินทรีย์) เกษตรอินทรีย์และชีวภาพ,กลุ่มทำสวนเลี้ยงสัตว์,กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ, กลุ่มเลี้ยงกบในบ่อดิน, กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ (ปลอดสาร), แปลงสาธิตข้าวโยนอินทรีย์, บ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ ฯลฯ

25 ธันวาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)