ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นายประหยัดพ์ ครุฑเมือง
กำนันตำบลวังกะพี้นายชูชาติ อกกระจ่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านป่ายางนายสุรพล ใจเปิ้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านท่าทองนายทรงพัฒน์ กาวิไล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่าทองนายสุรพล คุ้มอักษร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านวังกะพี้นายแสน จันทร์โฉม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านวังกะพี้นายสมชาย ศรีวงศ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านดงนายประหยัดพ์ ครุฑเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านคอวังนายอานนท์ ใบบัว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านวังโป่งนางจำเนียร จันขวั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านป่าถ่อน